Теми для доповідей

Вимоги до оформлення:

Мова – українська
Шрифт – TimesNewRoman
Розмір шрифту – 14
Поля: зверху і знизу – 1,5 см
           справа – 1 см, зліва – 3 см
Абзац – 1,25 см  або  1,5 см
Міжрядковий інтервал – 1,5
Вирівнювання – по ширині сторінкиТеми

1. Використання баз даних у перших українських ЕОМ.
2. Використання баз даних у перших автоматизованих системах управління (АСУ) підприємством, розроблених Інститутом кібернетики НАН України.
3. Роль В.М. Глушкова у розвитку напрямів інформатики, пов’язаних з використанням баз даних.
4. Використання інтегрованих СУБД в мобільних пристроях.
5. Використання об’єктно-орієнтованих СУБД.
6. Можливість і способи зміни даних у постійній пам’яті.
7. Історія використання символа @ та його назву в різних країнах.
8. Виникнення поняття «спам» у службі електронної пошти.
9. Повідомлення про існуючі обмеження на реєстрацію доменних імен  у доменах .ua, .gov.ua та .edu.ua.
10. Сучасні засоби антивірусного захисту.
11. Що можуть і чого не можуть комп’ютерні віруси?
12. Комп’ютерні віруси: міфи і реальність.
13. Історія комп’ютерних вірусів.
14. Ризики, що виникають під час користування відкритими підключеннями Wi-Fi.
15. Чому відновлення даних можливо після форматування?
16. Правила безпеки під час використання Skype.
17. Правила безпеки у Facebook.
18. Видатні українські інформатики.
19. Жінки-інформатики.
20. Характеристики сучасних процесорів.
21. Характеристики з’ємних носіїв інформації.
22. Історія розвитку операційних систем сімейства Windows.
23. Комп’ютерна графіка.
24. Історія розвитку глобальної мережі Інтернет.
25. Порівняльна характеристика сучасних веб-браузерів.
26. Спам. Програми боротьби зі спамом.
27. Історія розвитку інформатики як науки.
28. Основні етапи інформатизації суспільства.
29. Різновиди пошукових систем в Інтернеті.
30. Сучасні програми перекладачі.
31. Електронні грошові системи.
32. Принтери і особливості їх функціонування.
33. Інформаційні технології в системі сучасної освіти.
34. Способи кодування інформації.
35. Мови програмування.
36. Архівація інформації.
37. 3D графіка.
38. Огляд сайтів, призначених для навчання.
39. Правові норми Internet.
40. Створення мультимедійних презентацій.
41. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи.
42. Проблеми сумісності програмного забезпечення.
43. Двійкове кодування. Кодування та декодування повідомлень.

Немає коментарів:

Дописати коментар